InCash

Управлявай личното си счетоводство
без да си счетоводител


Свали пробна версия
  
Поръчай за 25 лв.

Версия: 3.1.2 за Windows 11/10/8.x

Инструмент за организирани потребители

InCash e софтуер за управление, планиране и анализ на личните и семейните приходи и разходи. Във време, когато парите са в излишък само за малцина, тази програма ще Ви помогне да сложите ред в хаоса и да управлявате по-добре паричните си средства.

Дали единственият Ви източник на доходи е Вашата заплата, или пък сте собственик на малка фирма - семейният Ви бюджет е само Ваша грижа. Превърнете се в свой собствен счетоводител - без да сте такъв - и не оставяйте нищо на случайността.

Три неща не достигат на повечето от нас в съвременния свят: пари, време и информация. И макар, за съжаление, да не можем да Ви обещаем, че използвайки нашия продукт ще увеличите приходите си, то поне можем да предположим, че ако сте достатъчно дисциплинирани, той ще Ви улесни в планирането на разходите и в бързото намиране на отговорите на въпросите "Какво?", "Кога?" и "Колко?".

Без пъстри картинки, но и право в целта!

Основното преимущество на продукта InCash e възможността му да филтрира и сумира по различни признаци данните за приходните и разходните операции, които въвеждате, за да извлече и покаже точно онази част от тях, която Ви е необходима в момента. Интерфейсът на продукта е прост и стегнат, но и ефективен - и ако не очаквате нещо шарено, примигващо или разточително, вероятността да останете разочаровани клони към нула. InCash поднася само най-важното - това, от което се интересувате.

Разбира се, винаги можете да записвате приходите и разходите си и в произволен софтуер за електронни таблици или в програма от този тип на друг производител, но пък ако търсите съчетанието на бързина, ефективност и гъвкавост, нашият продукт със сигурност е предложение, което може да Ви се стори по-добра и удачна алтернатива. При това без каквито и да е задълбочени технически познания и на страхотна цена.


По-подробно за възможностите на продукта...

Всяка операция в InCash съдържа следните данни: текстово описание, дата на операцията, тип (приходна или разходна), едно или повече плащания, валута на плащането, валутен курс, статус на плащането, категория и (по желание) кратка забележка. На базата на въведената информация програмата е в състояние да покаже конкретен отрязък от данните чрез произволно комбиниране на всеки един от параметрите. За допълнително прецизиране на резултатите върху вече филтрираната информация е възможно да се извършва просто или сложно каскадно търсене.

Програмата е в състояние да филтрира данните по всеки един от следните параметри едновременно: дата (от-до); тип (приход, разход или без значение); категория (произволна комбинация на категории и подкатегории); състояние на плащането (изплатено, неизплатено или без значение); валута (избрана от списък или всички превалутирани в лева). Като минимум данните се филтрират поне по начална и крайна дата, а останалите параметри са по желание.

В интерес на по-бързата работа с дати програмата предлага голям набор от предварително дефинирани периоди от време, които са достъпни за бърз избор от падащо меню. Поддържа се и съхраняване на до 5 потребителски периода. С помощта на клавишната комбинация Ctrl+стрелка наляво или Ctrl+стрелка надясно потребителят може лесно да се връща с по една година назад или да преминава с една година напред, за да сравнява информацията със същите периоди от различни години. С клавишната комбинация Shift+стрелка наляво или Shift+стрелка надясно потребителят може да се връща с месец назад или да преминава с месец напред.

Категории

Всяка операция се асоциира с точно една категория. Категориите, от своя страна, могат да бъдат неограничен брой, а Вие имате възможност да ги организирате както в списъчен вид, така и в дървовидна йерархична структура с неограничена дълбочина, при която всяка категория може да съдържа подкатегории и същевременно самата тя да бъде подкатегория на друга категория от по-горно ниво. Мислете за категориите като за сметки и подсметки или пък групи и подгрупи. Както и да ги наречете обаче, те са мощен инструмент, чрез който е възможно бързо да разграничите един набор сходни данни от друг. Програмата позволява да съхраните до 5 най-често използвани, произволно комбинирани категории и подкатегории, които в последствие ще сте в състояние да зареждате с 1-2 чуквания на мишката вместо чрез ръчно последователно избиране.
 

Търсене

Функцията за търсене поддържа както обикновено, така и сложно търсене по ключова дума сред данните, които са били предварително филтрирани по друг признак. Тъй като претърсването е каскадно, всяко следващо търсене ще стеснява набора от данни като елиминира информацията, която не отговаря на зададените параметри за ключови думи или фрази. Те от своя страна могат да бъдат включвани или изключвани чрез логическо И (AND), ИЛИ (OR) или логическо отрицание (NOT). В практиката това означава, че ще сте в състояние да укажете на програмата да намери данните, които съдържат едни думи, но не съдържат други думи. Поддържа се както търсене по пълно съвпадение с точна фраза, така и по частично съвпадение с която и да е дума от фразата - в произволна последователност.

Възможно е осъществяване и на търсене по точна сума или сума с въведен толеранс (плюс/минус определена стойност).

 

Валути

Валутите в InCash са силно застъпен елемент и програмата води отчет за всяка една от тях. Освен в лева, плащанията могат да бъдат въвеждани и в други валути. При регистриране на плащане в различна валута програмата ще очаква от потребителя да въведе валутен курс спрямо лева или обща стойност на плащането в лева (от която да бъде изчислен валутния курс). В рамките на една приходна или разходна операция е възможно да има повече от едно плащане - всяко от които в различна валута. За улеснение на потребителя, програмата предлага автоматично въвеждане на последния използван валутен курс за конкретната валута, но потребителят е в състояние да го промени, ако е необходимо.

За всяка валута програмата поддържа следната информация: наличност; средна стойност в лева; усреднен курс; брой операции с тази валута; общо приход и общо разход.

Освен всичко, изброено по-горе, продуктът разполага и с множество допълнителни възможности и настройки, голяма част от които са свързани с адаптирането на поведението на програмата към предпочитанията на потребителя за удобство и бързина в ежедневната работа, със сигурността на данните и подаване на информацията от документите на InCash към външни продукти от типа "електронни таблици".

Други ресурси