Декларация за поверителност

Политика за събиране, съхранение и обработка на лични данни

Общи положения

Тази декларация за поверителност се отнася за всички уебсайтове, онлайн продукти и услуги на Елизия ЕООД (с ЕИК по БУЛСТАТ: 101791814), които са разположени в домейна elizia.com или поддомейни на същия домейн. Моля, прочетете я внимателно и ако имате допълнителни въпроси относно тази декларация, свържете се с нас чрез нашия уебсайт, имейл, телефон или ни пишете на адрес:

ЕЛИЗИЯ ЕООД
2700, Благоевград
ул. "Братя Иванови" №9, ет.1, ап.2
България

Каква информация събираме

Във връзка с функционирането на този сайт, свързаните с него услуги и продукти, както и за статистически цели, при Вашето посещение в сайта (може да) се събира и съхранява следната информация за Вас:

 • Информация за части от Вашия хардуер и софтуер:
 • Възможно е да записваме информация за използвания от Вас браузър, неговата версия, операционната Ви система и разделителната способност на Вашия монитор.

 • Информация, идентифицираща непряко Вашия компютър в мрежата:
 • При всяко Ваше посещение в нашия уебсайт се събира и съхранява информация за Вашия текущ IP адрес (адреса на Вашия компютър в мрежата), страницата, от която сте били препратени към нашия уебсайт, датата и часа на Вашето посещение, както и посетените страници в нашия уебсайт.

  Освен това сайтът използва т.нар. "бисквитки" (cookies) - малки файлове, които изпращаме и съхраняваме във Вашия браузър. Използваме тези "бисквитки", за да подобрим качеството на обслужването си, за статистически цели, както и за да можем да Ви предоставим определени услуги. Ако желаете, можете да забраните употребата на "бисквитки" чрез средствата на Вашия браузър, но тогава е възможно да не можем да Ви предоставим достъп до определени услуги.

 • Информация, идентифицираща Вас или организацията, която представлявате:
 • При всеки опит за идентификация с потребителско име и парола в нашия уебсайт, ние записваме информация за потребителското име, което сте използвали за да се идентифицирате. Потребителските имена в клиентската част на уебсайта, във форума, както и във всички други онлайн ресурси, предлагани от нас, Ви идентифицират според информацията, която самите Вие сте предоставили за себе си.

  При подаване на поръчка за наши продукти или услуги, или при регистрация в нашия форум, Вие доброволно предоставяте информация за себе си. Тази информация ни е необходима, за да можем да Ви обслужим. Тя се съхранява и обработва от нас на договорно и/или законово основание и единствено във връзка с предоставянето на заявените от Вас продукти или услуги, при стриктно спазване на изискванията на приложимия Закон за защита на личните данни. Информацията не се предоставя на трети страни. Съхраняваме я за срок не по-голям от законоустановения (според вида на информацията и законовото изискване за съхранението й).

С кого споделяме информацията

Всяка информация, която сме събрали за Вас се използва само и единствено от Елизия ЕООД - за предоставяне на достъп до заявените от Вас продукти или услуги, за подобряване на обслужването или за статистически цели. Ние не споделяме никаква част от тази информация с трети страни. Изключение от това правило могат да са следните случаи:
 • При наличие на изрично Ваше желание и съгласие за това;
 • При необходимост от спазване на регламентирано в законите на Р. България изискване;
 • При разкриване, предотвратяване и предприемане на мерки срещу опити за злоупотреба с нашия сайт, продукти или услуги, както и при регистрирани действия, нарушаващи правата, сигурността и собствеността на Елизия ЕООД или на нашите потребители и посетители.

Как съхраняваме и опазваме информацията

Информацията се съхранява в надеждно защитени бази данни, до които има достъп единствено оторизиран служител на Елизия ЕООД. Ние правим всичко възможно за предотвратяването на всякакъв вид неоторизиран достъп до тези данни и извършваме непрекъснати проверки, за да осигурим максимална степен на защита на Вашите данни. Чувствителната лична информация (като например ЕГН и адрес) - когато такава е предоставена - заличаваме от сървъра веднага щом отпадне законовото основание за събирането и обработката й (например издаване на фактура на физическо лице), както и при анулиране на клиентска поръчка.

Достъп до информацията, която пазим за Вас, актуализиране и изтриване

Част от информацията, която сами предоставяте за себе си в нашия уебсайт е достъпна за преглед, актуализация и изтриване от самите Вас. Друга част, която е необходима за осигуряване на качеството и сигурността на услугите ни, или е необходимо да съхраняваме според изискванията на законите в България, е достъпна само за четене или при изрично поискване от Ваша страна. Ние можем да изтрием или актуализираме Ваши данни (при изрично искане от Ваша страна или по собствено усмотрение, ако това се налага) само и единствено в случай, че изтриването или актуализацията им няма да влошат качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, дейността на нашия уебсайт, и когато съхранението им не е задължително по закон.

Политика по отношение на т.нар. "бисквитки" (cookies)

При всяко Ваше посещение в нашия сайт, в браузъра Ви се записва малък текстов файл, наречен "cookie" (бисквитка), в който е възможно да съхраняваме временно важна информация за Вашето взаимодействие със сайта (например потребителското име, с което сте се оторизирали като клиент, или пък продуктите, които сте добавили към поръчката си). Тъй като към момента използваме само сесийни бисквитки, този файл се изтрива автоматично веднага, щом затворите браузъра или напуснете нашия сайт. На този етап не използваме бисквитки от трета страна, употребата на които би изисквала Вашето изрично съгласие.

Автоматизирана обработка на данни и вземане на автоматизирани решения

В сайтовете, администрирани от Елизия ЕООД, не се прилагат никакви автоматизирани решения, базирани на събраните от Вас данни, които биха могли да се класифицират като лични.

Тази декларация за поверителност може да бъде актуализирана от нас по всяко време. В случай, че в нея бъдат внесени промени, които пряко Ви засягат, ние ще Ви уведомим за това по подходящ начин. Датата на последна модификация на декларацията е 24.05.2018 г.


Други ресурси