Какво ново
Публикувахме версия 10.1.10 на продукта StoreHouse PRO. Добавихме нови възможности, подобрения и поправки, с които се надяваме, че работата Ви с програмата ще стане още по-лесна, приятна и ефективна. За пълен списък с промените, чукнете на връзката по-долу.

Виж повече

Елизия Софтуер

Програмни продукти
за управление на склад и производство


Виж нашите продукти
За Елизия ЕООД

Елизия ЕООД e създадена през 2007 година в гр. Благоевград с основен предмет на дейност - разработка и продажба на собствени софтуерни продукти. От 2001 г. до момента на създаването на дружеството програмните ни продукти се разпространяват от името на Иван Тодоров, който е техен автор и управител на дружеството.


Други ресурси