Какво ново
На 01.06.2023 г. публикувахме версия 10.0.3 на продукта StoreHouse. Версията внася няколко подобрения и отстранява пропуски, които при определени обстоятелства биха могли да доведат до срив в работата на програмата и до нейното затваряне.

Виж повече

Елизия Софтуер

Програмни продукти
за управление на склад и производство


Виж нашите продукти
За Елизия ЕООД

Елизия ЕООД e създадена през 2007 година в гр. Благоевград с основен предмет на дейност - разработка и продажба на собствени софтуерни продукти. От 2001 г. до момента на създаването на дружеството програмните ни продукти се разпространяват от името на Иван Тодоров, който е техен автор и управител на дружеството.


Други ресурси